مطالعه جامع


 

خوش آمدید! در طول این مطالعه که به مدت 10 تا 12 دقیقه به طول می انجامد، شما تجربیات خود را از یک گروه توصیف خواهید کرد. در انتها ما نتایج را با شما در میان خواهیم گذاشت. بسیار متشکریم از وقتی که به این کار اختصاص داده اید.

Jim Ritchie-Dunham, Institute for Strategic Clarity

 

 

اگر توسط یک گروه از شما خواسته شده باشد که به سؤالات این پرسشنامه پاسخ دهید، گروه شما در آینده  با توجه پاسخ شما و اطلاعاتی که از آن دریافت می کند، می تواند کارا بودن خود را بهبود بخشد. این مطالعه در راستای بررسی تجربیات شخصی و جمعی اعضای گروه و رهبران آنها می باشد. این تحقیق بخشی از تحقیقات عمیق تری است که در راستای دستیابی به افق وسیع تری از رهبری امروز در سرتاسر جهان می باشد. هدف آشنایی و درک این مسأله است، که گروه ها و رهبران مختلف، چگونه سطوح تلاش، عملکرد و مدیریت شان را نشان می دهند.

 

این تحقیق متشکل از مجموعه ای از سؤالاتی است که شما با یک مقیاس 5 امتیازی، سنجیده می شوید. مدت زمان تکمیل این پرسشنامه بین 10 تا 12 دقیقه می باشد. اطلاعات شما به صورت کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند. اگر سؤالی در این زمینه دارید، لطفاً با Jim Ritchie-Dunham (jimrd@instituteforstrategicclarity) تماس برقرار کنید.