0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

HV Gedetailleerde vragenlijst

Welkom!

Deze  vragenlijst kost ca. 10 - 12 minuten van Uw tijd. Hiermee kunt U Uw ervaringen in een groep beschrijven. Aan het eind zullen wij de resultaten met U delen.
 

Wij danken U voor de gespendeerde tijd.
 

Jim Ritchie-Dunham, Institute for Strategic Clarity

Deze vragenlijst is opgesteld om de individuele en gemeenschappelijke ervaringen van groepen en hun leiders te onderzoeken. Hij vormt een gedeelte van een onderzoekstraject om inzicht te krijgen in het brede spectrum van actueel leiderschap wereldwijd. Eigenschappen en capaciteiten van leiders zullen nader onderzocht worden. Doel is te begrijpen hoe en op welk niveau verschillende groepen en leiders zich presenteren d.m.v. hun dynamiek, uitstraling, prestatievermogen en gedrag.


Wij hechten grote waarde aan de bescherming van U persoonlijke gegevens. Alle persoonlijke informatie die U op de eerste pagina invult worden gescheiden van Uw antwoorden op de vragenlijst opgeslagen. Elke vragenlijstdeelnemer wordt een vragenlijst-ID toegewezen. Alleen dit ID-nummer wordt gebruikt voor de vragenlijst en voor de verwerking van de gegevens. Zo wordt zeker gesteld dat U (onafhankelijk opgeslagen) persoonlijke gegevens niet met Uw antwoorden in de vragenlijst in verbinding gebracht kunnen worden.


Deze vragenlijst bestaat uit een serie beweringen. U kunt die beoordelen met 1 tot 5 punten. Het beantwoorden van de vragen kost ca 10 – 12 minuten. Alle door U verschafte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Deze enquête is anoniem.

De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.